Skip to Navigation Skip to Content

Course Catalogue

 
 
 
meer meer
 
 
 

Selected:

Field: Veilig en gezond werken (ARBO)

EHBO herhalingscursus

Van de trap vallen, een skiongeluk of plotseling onwel worden: een ongeluk zit in een klein hoekje. In heel Nederland gebeuren dagelijks talloze grote en kleine ongelukken. Weet jij wat je kunt doen als iemand een hartstilstand krijgt of hyperventileert?
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Alle medewerkers
 • Field: Veilig en gezond werken (ARBO)
 • Price: €260.00
 • From: No courses planned

Gevaarlijke stoffen voorlichting

Binnen het Radboudumc wordt veelvuldig gewerkt met gevaarlijke stoffen. Daaronder valt niet alleen het gebruik, maar ook het transport, de opslag en de afvalverwerking van gevaarlijke stoffen. Hieraan zijn risico’s verbonden.
Het gaat daarbij om gezondheidsrisico’s voor medewerkers, risico op brand en explosie en risico’s voor het milieu. Om een veilige werkomgeving te creëren, zijn er wettelijke voorschriften en bepalingen.
Het is zaak die zo helder mogelijk te vertalen naar de praktijk.

 • Type: Blended Blended
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Veilig en gezond werken (ARBO)
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Grensoverschrijdend gedrag: E-learning Aanpakken: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (E-learning)

Serious Game Aanpakken, omgaan met grensoverschrijdend gedrag is een vorm van e-learning welke ervoor moet zorgen dat mensen zich bewust worden van grensoverschrijdend verbaal gedrag op de werkvloer en zo nodig hun gedrag veranderen. Wie de serious game speelt, kan in een veilige omgeving met gedrag experimenteren.
 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Alle medewerkers
 • Field: Veilig en gezond werken (ARBO)
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Hazardous Materials (E-learning)

You will learn to recognize symbols of hazardous materials and identify potentially hazardous situations in a panorama photo, wich are not in accordance with correct procedure when working with hazardous materials.
 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Veilig en gezond werken (ARBO)
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Medisch rekenen casuïstiek: volwassenen

Deze e-learning is een vervolg op de basismodule rekenen en is specifiek bestemd voor zorgprofessioanals die op een afdeling werken waar volwassenen worden behandeld.
 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Field: Veilig en gezond werken (ARBO)
 • Price: €5.00
 • From: No courses planned

Preventiemedewerker ARBO & Milieu: PAM-cursus

Voor medewerkers en leidinggevenden met de taak van Preventiemedewerker ARBO & Milieu, werkzaam in het Radboudumc of Radboud Universiteit.
 In deze training geef je vorm aan de positie als Preventiemedewerker ARBO & Mileu op de werkplek, verwerf je inzichten en oefen je vaardigheden om te signaleren, vertrek je eenvoudig adviezen en leer je concrete verbeteracties te starten.
 • Type: Blended Blended
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Veilig en gezond werken (ARBO)
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

RSI-workshop (in English)

For  people who work in front of a computer screen and laboratory staff. You will learn to recognise risks and practice setting up a good workspace.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Veilig en gezond werken (ARBO)
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

SH-MS Opleiding stralingshygiëne voor medisch specialisten en aios

Deze cursus (voorheen 'Praktische Stralingshygiëne 4 A/M') leert je alles wat nodig is om te kunnen en mogen werken met ioniserende straling voor medische doeleinden.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Medisch specialisten
 • Field: Veilig en gezond werken (ARBO)
 • Price: €745.00
 • From: No courses planned

Table Top (brand en ontruiming)

Een belangrijk uitgangspunt in het Radboudumc is dat de bedrijfshulpverlening al start door de medewerkers van de afdeling. De eerste paar minuten na het ontstaan van een noodsituatie zoals brand, zullen de medewerkers op de eigen afdeling moeten alarmeren, personen in veiligheid brengen en het incident beperken door bijvoorbeeld te blussen, iets af te dekken of schade te beperken door een deur te sluiten. De doelstelling van een table-top oefening is het inzicht vergroten in de structuur, communicatie en alarmopvolging conform de procedures die in het afdelingsontruimingsplan zijn opgesteld.

 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Alle medewerkers
 • Field: Veilig en gezond werken (ARBO)
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Training GROS (Gevaarlijke stoffen Registratie- en Opsporingssysteem)

Voor medewerkers die gebruik gaan maken van GROS of reeds gebruik maken van de bestaande applicaties van GROS. U leert gebruik maken van GROS, het registratie- en opsporingssysteem voor gevaarlijke stoffen.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Veilig en gezond werken (ARBO)
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned
1 2