Skip to Navigation Skip to Content

Course Catalogue

 
 
 
meer meer
 
 
 

Selected:

Field: Acute zorg

Basistraining Vitaal Bedreigde Patiënt voor artsen

In de training leer je hoe je acuut zieke patiënten herkent en snel de juiste zorg verleent. Je verdiept je in het monitoren en interpreteren van vitale lichaamsfuncties als ademhaling en circulatie. In de scenario training  staan teamvaardigheden, zoals samenwerking en communicatie centraal.

Let op: ter voorbereiding op de training dien je de verplichte E-learning 'Vitaal bedreigde patient - Volwassenen' te doorlopen. Je vindt deze onder het tabblad 'Lesmateriaal'.

 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Aios
 • Field: Acute zorg
 • Price: €266.00
 • From: No courses planned

Basistraining Vitaal Bedreigde Patiënt voor verpleegkundigen

In de training leer je hoe je acuut zieke patiënten herkent en snel de juiste zorg verleent. Je verdiept je in het monitoren en interpreteren van vitale lichaamsfuncties als ademhaling en circulatie. In de scenario training  staan teamvaardigheden, zoals samenwerken en communicatie centraal.

Let op: ter voorbereiding op de training dien je de verplichte E-learning 'Vitaal bedreigde patient - Volwassenen' te doorlopen. Je vindt deze onder het tabblad 'Lesmateriaal'.

 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Field: Acute zorg
 • Price: €266.00
 • From: No courses planned

Bedienen CO2 laser (E-learning)

De CO2 laser wordt door de KNO arts gebruikt om afwijkingen in de larynx en pharynx te behandelen.

 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Aios
 • Field: Acute zorg
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Bedienen van de OK tafel (E-learning)

OK tafels zijn er met een vaste en losse zuil. Aan beide soorten tafels wordt in deze e-learning aandacht besteed.

 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Aios
 • Field: Acute zorg
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Combat Casualty Course

De Combat Casualty Care Course is bedoeld voor medics, algemeen militair artsen en algemeen verpleegkundigen van Defensie. Tijdens deze training op de snijzaal wordt geoefend op humaan materiaal.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Medisch specialisten
 • Field: Acute zorg
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Cursus neurologie voor cardiologie verpleegkundigen

De cardiologie verpleegkundige die werkzaam is op verpleegafdeling P1 (Neurologie- Cardiologie) van het ziekenhuis Rivierenland verdiept zich in het verpleegkundig vakgebied Neurologie.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Field: Acute zorg
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

EHBO herhalingscursus

Van de trap vallen, een skiongeluk of plotseling onwel worden: een ongeluk zit in een klein hoekje. In heel Nederland gebeuren dagelijks talloze grote en kleine ongelukken. Weet jij wat je kunt doen als iemand een hartstilstand krijgt of hyperventileert?
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Alle medewerkers
 • Field: Acute zorg
 • Price: €260.00
 • From: No courses planned

Table Top (brand en ontruiming)

Een belangrijk uitgangspunt in het Radboudumc is dat de bedrijfshulpverlening al start door de medewerkers van de afdeling. De eerste paar minuten na het ontstaan van een noodsituatie zoals brand, zullen de medewerkers op de eigen afdeling moeten alarmeren, personen in veiligheid brengen en het incident beperken door bijvoorbeeld te blussen, iets af te dekken of schade te beperken door een deur te sluiten. De doelstelling van een table-top oefening is het inzicht vergroten in de structuur, communicatie en alarmopvolging conform de procedures die in het afdelingsontruimingsplan zijn opgesteld.

 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Alle medewerkers
 • Field: Acute zorg
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Thopaz thoraxdrainage (E-learning)

Thopaz is een systeem voor thoraxdrainage dat wordt gebruikt na thoraxchirurgie. In deze e-learning krijg je meer informatie over het werken met deze vorm van drainage.

 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Field: Acute zorg
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Visimobile E-learning

Met deze e-learning leer je werken met de Visimobile. Hierbij leer je praktische handelingen rondom het aansluiten en onderhouden van de Visimobile. Daarnaast wordt er ook in gegaan op HOE de Visimobile werkt, zodat je ook de sterke en zwakke punten van deze vorm van monitoring begrijpt.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Aios
 • Field: Acute zorg
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned