Skip to Navigation Skip to Content

Course Catalogue

 
 
 
meer meer
 
 
 

Selected:

Field: Snijdende specialismen

Basiscursus Operatieve technieken deel II

In de Basiscursus deel I werd kennisgemaakt met kleine chirurgische ingrepen. In deel II gaan we dieper in op kleine chirurgische handelingen, strekpeesletsel en weefselverplaatsing. U oefent onder andere een coniotomie, het plaatsen en fixeren van een thoraxdrain en het inbrengen van een botnaald.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Huisartsen
 • Field: Snijdende specialismen
 • Price: €595.00
 • From: No courses planned

Bedienen CO2 laser (E-learning)

De CO2 laser wordt door de KNO arts gebruikt om afwijkingen in de larynx en pharynx te behandelen.

 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Aios
 • Field: Snijdende specialismen
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Bedienen van de OK tafel (E-learning)

OK tafels zijn er met een vaste en losse zuil. Aan beide soorten tafels wordt in deze e-learning aandacht besteed.

 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Aios
 • Field: Snijdende specialismen
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Cursus neurologie voor cardiologie verpleegkundigen

De cardiologie verpleegkundige die werkzaam is op verpleegafdeling P1 (Neurologie- Cardiologie) van het ziekenhuis Rivierenland verdiept zich in het verpleegkundig vakgebied Neurologie.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Field: Snijdende specialismen
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Cursus Traumatologie

De cursus richt zich op het verwerven van verdiepende kennis en vaardigheden op het
gebied van de traumatologie. De werkvormen die gebruikt gaan worden zijn actief en toepassingsgericht, de praktijk staat centraal.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Field: Snijdende specialismen
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Heupprothesiologie

De Radboudumc Health Academy organiseert in samenwerking met de afdelingen Orthopedie en Anatomie van het Radboudumc de cursus Heupprothesiologie.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Aios
 • Field: Snijdende specialismen
 • Price: €585.00
 • From: No courses planned

Neuroanatomie

De cursus ontwikkelt op een praktische wijze je anatomische kennis en diepgang over de onderlinge relaties, structuren en verbindingen van het menselijk brein.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Aios
 • Field: Snijdende specialismen
 • Price: €395.00
 • From: No courses planned

Thopaz thoraxdrainage (E-learning)

Thopaz is een systeem voor thoraxdrainage dat wordt gebruikt na thoraxchirurgie. In deze e-learning krijg je meer informatie over het werken met deze vorm van drainage.

 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Field: Snijdende specialismen
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Urodynamicadagen

Dit symposium is opgezet voor professionals die regelmatig te maken hebben met diagnostiek en behandeling van patiënten met mictie- en incontinentieklachten en die zich daarbij bezighouden met urodynamisch onderzoek, diagnose en behandeling.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Field: Snijdende specialismen
 • Price: €175.00
 • From: No courses planned