Skip to Navigation Skip to Content

Course Catalogue

 
 
 
meer meer
 
 
 

Selected:

Target group: Overige professionals

Bedienen van de OK tafel (E-learning)

OK tafels zijn er met een vaste en losse zuil. Aan beide soorten tafels wordt in deze e-learning aandacht besteed.

 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Acute zorg
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

BLS-AED

Radboudumc medewerkers die vallen onder de doelgroepen zoals omschreven in Qportaal document 050483 zijn verplicht om 1 keer per 2 jaar deze Basic life support training te volgen.

Let op; ter voorbereiding op de praktijkles dien je de verplichtte e-learning 'Basic Life Support' te doorlopen, je vindt deze onder het tabblad 'Lesmateriaal'.

 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Vitaal bedreigde patiënt
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

EHBO herhalingscursus

Van de trap vallen, een skiongeluk of plotseling onwel worden: een ongeluk zit in een klein hoekje. In heel Nederland gebeuren dagelijks talloze grote en kleine ongelukken. Weet jij wat je kunt doen als iemand een hartstilstand krijgt of hyperventileert?
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Acute zorg
 • Price: €260.00
 • From: No courses planned

E-learning Systematic reviews of animal studies

Before you start a new animal experiment, a thorough analysis of previously performed experiments is essential from a scientific as well as from an ethical point of view.
The method that is most suitable for carrying out such a thorough analysis of the literature is a systematic review.
In this e-learning preclinical animal research is used as an example. The principles of the synthesis of evidence methodology used in the e-learning can also be applied to other kinds of (animal) research
This e-learning is an introduction to systematic reviews of animal studies. You will practice the most important steps of a systematic review and learn about the advantages as well as the limitations of this methodology.

 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Overige
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Evacuation assistant (E-learning)

 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Overige professionals
 • Field: E-learning
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Gevaarlijke stoffen voorlichting

Binnen het Radboudumc wordt veelvuldig gewerkt met gevaarlijke stoffen. Daaronder valt niet alleen het gebruik, maar ook het transport, de opslag en de afvalverwerking van gevaarlijke stoffen. Hieraan zijn risico’s verbonden.
Het gaat daarbij om gezondheidsrisico’s voor medewerkers, risico op brand en explosie en risico’s voor het milieu. Om een veilige werkomgeving te creëren, zijn er wettelijke voorschriften en bepalingen.
Het is zaak die zo helder mogelijk te vertalen naar de praktijk.

 • Type: Blended Blended
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Veilig en gezond werken (ARBO)
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Hazardous Materials (E-learning)

You will learn to recognize symbols of hazardous materials and identify potentially hazardous situations in a panorama photo, wich are not in accordance with correct procedure when working with hazardous materials.
 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Veilig en gezond werken (ARBO)
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Inbrengen perifeer infuus

Het inbrengen van een perifeer infuus is een veelvoorkomende (voorbehouden) handeling. Protocollen en gebruiksmaterialen veranderen regelmatig en sommige vaardigheden voer je niet dagelijks, wekelijks of zelfs nauwelijks nog uit. In deze cursus train je de vaardigheden om bekwaam te blijven (of opnieuw te worden) in het inbrengen van een perifeer infuus.

 • Type: Blended Blended
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Overige
 • Price: €124.00
 • From: No courses planned

Leergang Leiderschap voor Professionals (LLvP)

Met de Leergang Leiderschap voor Professionals biedt het Radboudumc professionals een eigen platform waar zij hun leiderschapcompetenties verder kunnen ontwikkelen. Daarmee kunnen zij een actieve bijdrage leveren aan de ambitie van het Radboudumc om een toporganisatie te zijn die de beste patiëntenzorg biedt en excelleert in onderzoek en onderwijs.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Leidinggeven
 • Price: €4,000.00
 • From: No courses planned

Leergang persoonlijk leiderschap: The Next Step

The Next Step is een persoonlijk ontwikkelprogramma voor artsen of onderzoekers die de ambitie en de kwaliteiten hebben om binnen een à twee jaar een volgende carrièrestap te zetten aansluitend bij de strategie vanuit de afdeling en het Radboudumc. Het programma leert vanuit persoonlijke kracht een stap te zetten naar bijvoorbeeld UHD of (plaatsvervangend) opleiders maar ook op weg naar een leidinggevende rol in onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg en/of een juniorpredicaat.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Overige professionals
 • Field: Persoonlijk leiderschap
 • Price: €3,100.00
 • From: No courses planned
1 2 3