Skip to Navigation Skip to Content

Course Catalogue

 
 
 
meer meer
 
 
 

Selected:

Target group: Medisch specialisten

Bedienen CO2 laser (E-learning)

De CO2 laser wordt door de KNO arts gebruikt om afwijkingen in de larynx en pharynx te behandelen.

 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Medisch specialisten
 • Field: Acute zorg
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Bedienen van de OK tafel (E-learning)

OK tafels zijn er met een vaste en losse zuil. Aan beide soorten tafels wordt in deze e-learning aandacht besteed.

 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Medisch specialisten
 • Field: Acute zorg
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

BLS-AED

Radboudumc medewerkers die vallen onder de doelgroepen zoals omschreven in Qportaal document 050483 zijn verplicht om 1 keer per 2 jaar deze Basic life support training te volgen.

Let op; ter voorbereiding op de praktijkles dien je de verplichtte e-learning 'Basic Life Support' te doorlopen, je vindt deze onder het tabblad 'Lesmateriaal'.

 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Medisch specialisten
 • Field: Vitaal bedreigde patiënt
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Calamiteitentraining interventie radiologie

Om adequaat te handelen tijdens acute situaties op de interventie radiologie is het noodzakelijk dat elke medewerker in elke situatie snel en gestructureerd kan handelen. Dit wordt jaarlijks geoefend. 
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Medisch specialisten
 • Field: Acute zorg
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Cricourse voor medisch specialisten

In deze cursus ga je je bekwamen in de invasieve noodluchtweg (cricothyrotomie).
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Medisch specialisten
 • Field: Overige medische specialismen
 • Price: €750.00
 • From: No courses planned

Financieel Management

Bij de financieel-economische besturing gebruiken non-profitorganisaties in de praktijk steeds meer instrumenten uit de marktsector. Toch zijn er verschillen in doelstelling en werkwijze. Daarom is het van belang op de hoogte te zijn van het interne en externe financieel management.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Medisch specialisten
 • Field: Overige
 • Price: €330.00
 • From: No courses planned

Intern en extern management voor de arts

In deze cursus leer je alles over de onderlinge afhankelijkheden van de interne en externe factoren die van invloed zijn op je praktijk.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Medisch specialisten
 • Field: Persoonlijk leiderschap
 • Price: €330.00
 • From: No courses planned

JCI, AOP 6, Radiologie & Nucleaire geneeskunde

In het kader van de JCI-accreditatie moeten medewerkers van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde niet alleen werken volgens de ziekenhuisbrede afspraken, maar ook volgens de afspraken die JCI specifiek stelt aan de afdeling. 
 • Type: E-learning E-learning
 • Target group: Medisch specialisten
 • Field: E-learning
 • Price: €0.00
 • From: No courses planned

Kwaliteit en Veiligheid

Je krijgt inzicht in de onderwerpen over kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg: hoe gebruik je de verschillende kwaliteitsinstrumenten en stuurinformatie m.b.t. kwaliteit en veiligheid en hoe volg je de PDCA-cyclus?
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Medisch specialisten
 • Field: Leidinggeven
 • Price: €150.00
 • From: No courses planned

Leergang persoonlijk leiderschap: The Next Step

The Next Step is een persoonlijk ontwikkelprogramma voor artsen of onderzoekers die de ambitie en de kwaliteiten hebben om binnen een à twee jaar een volgende carrièrestap te zetten aansluitend bij de strategie vanuit de afdeling en het Radboudumc. Het programma leert vanuit persoonlijke kracht een stap te zetten naar bijvoorbeeld UHD of (plaatsvervangend) opleiders maar ook op weg naar een leidinggevende rol in onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg en/of een juniorpredicaat.
 • Type: Frontal Frontal
 • Target group: Medisch specialisten
 • Field: Persoonlijk leiderschap
 • Price: €3,100.00
 • From: No courses planned
1 2 3